Vejledning vedrørende periimplantitis

Definition og karakteristik af periimplantitis

Periimplantitis er en multifaktoriel betændelsessygdom i tandkød og knogle omkring et implantat.

Periimplantitis viser sig som en fordybet tandkødslomme på 6mm eller derover samt nedbrud af den knogle implantatet ellers sidder i.

Betændt tandkød er ømt og bløder ved måling tandkødslommen. I fremskredne tilfælde kan der i tillæg til blod også komme pus fra tandkødslommen omkring implantatet.

Forekomst af periimplantitis

I den videnskabelige litteratur er forekomsten af periimplantitis opgjort til ramme 9% af alle implantater, og omkring 20% af alle personer, som har fået implantater.

Risikofaktorer for periimplantitis

Der er mange risikofaktorer, som kan spille ind på, om man udvikler periimplantitis:

 • Den vigtigste risikofaktor er om der er bakteriebelægninger omkring implantatkronen eller ej.
 • Rygning, som giver et mere destruktivt betændelsesrespons og derfor øget nedbrud af knogle. Desuden forsinker rygning helingsprocesser og har dermed en negativ effekt på prognosen for behandlingen af periimplantitis. Af den grund anbefaler vi altid rygestop ifm. behandling af tandkødsbetændelse omkring både tænder og implantater. Ønsker du hjælp til rygestop, så kan du kontakte stoplinien.dk eller spørge på dit lokale apotek.
 • Mængden af fastbundet tandkød omkring implantatkronen har en afgørende betydning for om implantatet i knoglen skærmes tilstrækkeligt mod mekaniske påvirkninger fra fx tandbørstning og bakterierne i mundhulen. Under optimale forhold er der minimum 2 mm fastbundet tandkød hele vejen rundt om implantatet.
 • Medicinsk sygdom, herunder især dårligt reguleret diabetes udgør en risikofaktor for at udvikle periimplantitis. Desuden har diabetes en negativ effekt på prognosen for behandlingen af periimplantitis.
 • Uhensigtsmæssigt tilpassede komponenter eller uoriginale dele: Implantatet er forbundet til kronen via et abutment, som kan indvirke på om implantatet i knoglen skærmes tilstrækkeligt mod bakterierne i mundhulen.
 • Det er ikke uvæsentligt, hvilket materiale, som grænser direkte op mod tandkødet. Tandkød binder bedre til titanium og zirkonium end det gør til porcelæn, guld og crom/kobolt-legeringer, og derfor anbefaler vi at abutments udformes i enten titanium eller zirkonium.
 • Overskud af cement fra cementeringen af cementerede implantatkroner kan også medføre periimplantitis. Ikke alle implantatkroner er cementeret og vi anbefaler om muligt, at implantatkroner er skrueretinerede, dvs. skruet fast til implantatet.

Behandlingsmuligheder ved periimplantitis

Periimplantitis er ikke en infektionssygdom og derfor kan periimplantitis ikke behandles med antibiotikum.

Behandling af periimplantitis er et sammenarbejde mellem patient og behandler, derfor er tandbørstning og renhold i mellemrummene lige så vigtige elementer i behandlingen, som den behandling der udføres på klinikken.

Behandlingen af periimplantitis sigter derfor i første omgang mod at eliminere bakteriebelægninger (plak og tandsten) omkring implantatkronen.

Det er derfor vigtigt, at du dagligt bruger både elektrisk tandbørste og mellemrumsbørster omkring implantatet. Ved korrekt brug forhindres dannelsen af bakteriebelægninger.

For at opnå maksimal effekt af den parodontalkirurgisk behandling er det yderst vigtigt, at mængden af bakteriebelægninger (plak) er under 20 %.

Derfor består behandlingen af periimplantitis hos Specialtandlægerne i Bredgade af et tværfagligt samarbejde mellem tandlæge Christian Damgaard, vores tandplejere og dig.

Det er Christian Damgaard, som i samråd med dig lægger behandlingsplanen og udfører parodontalkirurgi. Forud herfor vil tandplejere måle mængden af bakteriebelægning på dine tænder og implantater ved, at indfarve bakterierne.

I tillæg hertil registreres tandkødslommerne dybde, og der instrueres i optimal brug af tandbørste og mellemrumsbørster.

Skulle mængden af bakteriebelægninger overstige 20 % gennemfører vi et intensivt hygiejneforløb med henblik på, at få mængden af bakteriebelægninger på tænderne under 20 %. Det giver nemlig de bedste forudsætninger for parodontalkirurgi og den efterfølgende helingsproces.

I tilfælde hvor der fortsat er en fordybet tandkødslomme på 6 mm eller derover, trods pæn mundhygiejne i området, er der indikation for kirurgisk behandling af periimplantitis.

Den kirurgiske behandling (kaldet parodontalkirurgi) sigter dels mod at få overblik over knoglesvindet og eventuelle lokale risikofaktorer, som kan forklare sygdomsaktiviteten, dels mod at få adgang til implantatoverfladen, så denne kan renses, og dels at få mulighed for at korrigere uhensigtsmæssige forløb af tandkødet omkring implantatet.

I nogle tilfælde kan det efter rensning af implantatoverfladen være muligt at genopbygge den tabte knogle ved hjælp af kunstig knogle eller en 50/50-blanding af kunstig knogle og egen knogle høstet i området.

Knogleopbygning forudsætter, 1) at vi sikrer, at der kan komme knoglemarvsceller ud i den udførte knogleopbygning, at der 2) er flere knoglevægge omkring implantatet, og 3) at knoglepartiklerne holdes på plads med en membran, inden vi lukker pænt sammen.

Fordelen ved knoglegenopbygning er, at det er med at til at bevare på tandkødet anatomi samt at det reducerer dybden på tandkødslommen. Ved knogleopbygning vil der i helingsperioden godt kunne blive afstødt enkelte knoglestykker gennem tandkødslommen, hvilket vi kompenserer for ved, at bruge lidt mere knogle end hvad der er strengt nødvendigt.

Hvis ovenstående forudsætninger ikke kan opfyldes kan man være nødt til at holde sig til at rense implantatoverfladen og derefter lukke pænt sammen.

Denne behandling vil ofte forårsage at tandkødet i helingsperioden trækker sig tilbage i takt med at tandkødslommerne bliver mindre dybe.

Som en service for vores patienter, har vi valgt også at sælge den type elektriske tandbørste og mellemrumsbørster, som vi selv bruger. Du er velkommen til at spørge Christian, tandplejere eller i receptionen, hvis du ønsker at vide mere om vores elektriske tandbørster.

Behandlingsforløbet hos Specialtandlægerne i Bredgade

Prognosen for parodontalkirurgi afhænger i høj grad af, at man i tiden umiddelbart efter operationen ikke forstyrrer operationsområdet unødigt. Derfor skal man undlade at børste i området, så længe der sidder suturer.

Det er vigtigt, at bruge 0,12% klorhexidin mundskyl 2 gange dagligt indtil vi har sagt god for, at almindelig tandbørstning med elektrisk tandbørste og mellemrumsbørster igen kan genoptages. Klorhexidin mundskyl sørger for at der ikke dannes bakteriebelægninger.

 • Vi indkalder til første kontrol 10-14 dage efter operationen, hvor suturerne fjernes.
 • Anden kontrol er derefter 2-3 måneder senere. I forbindelse med denne kontrol tages der et lille røntgenbillede af det opererede implantat.
 • Tredje kontrol er når der er gået 6 måneder siden operationen. Her tages der ligeledes et lille røntgenbillede af det opererede implantat. Desuden måles tandkødslommerne omkring implantatet, hvilket giver det umiddelbare mål for behandlingens effekt.
 • Fjerde og sidste kontrol ligger 12 måneder efter operationen. Ved den afsluttende kontrol tages et lille røntgenbillede af det opererede implantat og tandkødslommerne måles.

Sideløbende med ovenstående kontroller hos os forventes det, at du går til almindelige tandeftersyn hos egen tandlæge eller tandplejer.

I tilfælde, hvor mængden af bakteriebelægninger indledningsvist oversteg 20 % vil der blive aftalt et individuelt kontrolforløb af mundhygiejnen.

Når der er gået 12 måneder forventer vi, at behandlingsforløbet hos os kan afsluttes, så du kan vende tilbage til egen tandlæge/tandplejer. Din egen tandlæge eller tandplejer må tidligst foretage tandrensninger og måle tandkødslommer omkring tanden, når der er gået 6 måneder fra operationen.

Vi sender altid kopi af journalen til din tandlæge/tandplejer, så de løbende bliver orienteret med, hvad status er.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken.