Vejledning vedrørende parodontitis

Definition og karakteristik af parodontitis

Parodontitis er en multifaktoriel betændelsessygdom i tandkød og knogle omkring en tandrod.

Parodontitis viser sig som en fordybet tandkødslomme på 5 mm eller derover samt nedbrud af den knogle tanden ellers sidder i.

Betændt tandkød er ømt og bløder ved måling tandkødslommen. I fremskredne tilfælde kan der i tillæg til blod også komme pus fra tandkødslommen omkring tanden. Parodontitis diagnosticeres i stadier og grader.

Forekomst af parodontitis

I den videnskabelige litteratur er forekomsten af parodontitis opgjort til ramme 40% af den voksne befolkning.

En særlig alvorlig grad af parodontitis rammer cirka 2%. Parodontitis kan både ramme lokalt og generelt i tandsættet.

Risikofaktorer for parodontitis

Der er mange risikofaktorer, som kan spille ind på, om man udvikler parodontitis:

  • Den vigtigste risikofaktor er, om der er bakteriebelægninger langs tandkødet ved tænderne eller ej.
  • Rygning, som giver et mere destruktivt betændelsesrespons og derfor øget nedbrud af knogle. Desuden forsinker rygning helingsprocesser og har dermed en negativ effekt på prognosen for behandlingen af parodontitis. Af den grund anbefaler vi altid rygestop ifm. behandling af tandkødsbetændelse omkring både tænder og implantater. Ønsker du hjælp til rygestop, så kan du kontakte stoplinien.dk eller spørge på dit lokale apotek.
  • Medicinsk sygdom, herunder især dårligt reguleret diabetes udgør en risikofaktor for at udvikle parodontitis. Desuden vil ureguleret diabetes have en negativ effekt på prognosen for behandlingen af parodontitis.
  • Det er ikke uvæsentligt, om det er sund tand, fyldninger, kroner eller ubehandlet caries der grænser direkte op mod tandkødet. Derfor anbefaler vi altid, at sikres glatte overgangen og tæt kontakt til nabotænder.
  • Uhensigtsmæssig tand- eller tandkødsanatomi, som vanskeliggør renhold af tanden.

Behandling af parodontitis

Parodontitis er ikke en infektionssygdom og derfor kan parodontitis ikke behandles med antibiotikum.

Behandling af parodontitis er et sammenarbejde mellem patient og behandler, derfor er tandbørstning og renhold i mellemrummene lige så vigtige elementer i behandlingen, som den behandling der udføres på klinikken.

Behandlingen af parodontitis sigter derfor i første omgang mod at eliminere bakteriebelægninger (plak og tandsten) omkring tanden.

I nogle tilfælde vil egen tandlæge og tandplejer allerede have gennemført udvidet tandrensning og tandrodsrensninger inden du blev henvist. I andre tilfælde er du henvist for at samlet forløb, hvor vi også diagnosticerer og gennemfører udvidet tandrensning og tandrodsrensninger.

Hvis der er en fordybet tandkødslomme på 6 mm eller derover, trods udvidet tandrensning inklusiv tandrodsrensninger og pæn mundhygiejne i området, er der indikation for kirurgisk behandling af parodontitis. Den kirurgiske behandling, kaldet parodontalkirurgi, sigter dels mod at få overblik over knoglesvindet udbredelse og eventuelle lokale risikofaktorer, som kan forklare sygdomsaktiviteten, dels mod at få adgang til tandrodsoverfladen, så denne kan renses, og slutteligt at få mulighed for at korrigere uhensigtsmæssige forløb af tandkødet.

For at opnå et godt behandlingsresultat er det vigtigt, at du dagligt bruger både elektrisk tandbørste og mellemrumsbørster.

For at opnå maksimal effekt af den parodontalkirurgisk behandling.er det yderst vigtigt, at mængden af bakteriebelægninger (plak) er under 20 %.

Derfor består behandlingen af parodontitis hos Specialtandlægerne i Bredgade af et tværfagligt samarbejde mellem tandlæge Christian Damgaard, vores tandplejere dig. Det er Christian Damgaard, som i samråd med dig lægger behandlingsplanen og udfører parodontalkirurgi.

Forud herfor vil vores tandplejere måle mængden af bakteriebelægning på dine tænder ved, at indfarve bakterierne. I tillæg hertil registreres tandkødslommerne dybde, og der instrueres i optimal brug af tandbørste og mellemrumsbørster.

Skulle mængden af bakteriebelægninger overstige 20 % gennemfører vi et intensivt hygiejneforløb med henblik på, at få mængden af bakteriebelægninger på tænderne under 20 %. Det giver nemlig de bedste forudsætninger for parodontalkirurgi og den efterfølgende helingsproces.

Som en service for vores patienter, har vi valgt også at sælge den type elektriske tandbørste og mellemrumsbørster, som vi selv bruger. Du er velkommen til at spørge Christian, vores tandplejere eller i receptionen, hvis du ønsker at vide mere om vores elektriske tandbørster.

Effekt af parodontalkirurgi

Gennemsnitligt reduceres tandkødslommerne med 2,8 mm og i 16% af tilfældene mere end 4 mm.

Videnskabelige metaanalyser har vist, at regeneration af det tabte fæste og knogle omkring tænder, bedst opnås ved at behandle rodoverfladen med emaljematrixproteiner (regenerativ parodontalkirurgi).

Derfor tilbyder vi også denne behandling hos Specialtandlægerne i Bredgade.

Gennemsnitligt giver emaljematrixproteiner en reduktion på mere end 4 mm i over 50% af tilfældene, hvilket er mere end dobbelt så godt, som ved parodontalkirurgi, hvor der ikke bruges emaljematrixproteiner.

Det postoperative forløb hos Specialtandlægerne i Bredgade

Prognosen for parodontalkirurgi afhænger i høj grad af, at man i tiden umiddelbart efter operationen ikke forstyrrer operationsområdet unødigt. Derfor skal man undlade at børste i området, så længe der sidder suturer.

Det er vigtigt, at bruge 0,12% klorhexidin mundskyl 2 gange dagligt uden at børste i området indtil vi har sagt god for, at almindelig tandbørstning med elektrisk tandbørste og mellemrumsbørster kan genoptages. Klorhexidin mundskyl sørger for, at der ikke dannes bakteriebelægninger.

  • Vi indkalder til første kontrol 10-14 dage efter operationen, hvor suturerne fjernes.
  • Anden kontrol er derefter 2-3 måneder senere. I forbindelse med denne kontrol tages der et lille røntgenbillede af den opererede tand.
  • Tredje kontrol er når der er gået 6 måneder siden operationen. Her tages der ligeledes et lille røntgenbillede af det opererede implantat. Desuden måles tandkødslommerne omkring tanden, hvilket giver det umiddelbare mål for behandlingens effekt.
  • Fjerde og sidste kontrol ligger 12 måneder efter operationen. Ved den afsluttende kontrol tages et lille røntgenbillede af den opererede tand og tandkødslommerne måles.

Sideløbende med ovenstående kontroller hos os forventes det, at du går til almindelige tandeftersyn hos egen tandlæge eller tandplejer.

I tilfælde, hvor mængden af bakteriebelægninger indledningsvist oversteg 20 % vil der blive aftalt et individuelt kontrolforløb af mundhygiejnen.

Når der er gået 12 måneder forventer vi, at behandlingsforløbet hos os kan afsluttes, så du kan vende tilbage til egen tandlæge/tandplejer. Din egen tandlæge eller tandplejer må tidligst foretage tandrensninger og måle tandkødslommer omkring tanden, når der er gået 6 måneder fra operationen.

Vi sender altid kopi af journalen til din tandlæge/tandplejer, så de løbende bliver orienteret med, hvad status er.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken.